Välkommen
Företaget
Chefsutveckling
Behovsanpass.
Utveckl.dagar
Undersökningar
Kontakt

ADDIT's Program
för Individuell
Chefsutveckling


Med ADDIT's modell

som bas kartlägger vi

tillsammans den enskilda chefens situation och

följer upp med analys och konkreta åtgärdsplaner.

 

Läs mer.

 

Behovs- och problemorienterad chefsutveckling

 
Egenskaper, förmågor eller

beteenden som en enskild chef behöver hjälp med att utveckla för att arbetet ska fungera bättre.

 

 

Läs mer.

 

Utvecklingsdagar

för grupper

 

* Teamutveckling
* Stresshantering
* Utvecklingssamtal
* Konflikthantering
* Motivation/delaktighet

* Praktisk strategi för 

   operativa chefer
* Den lärande organisationen

* "Svåra" samtal
* Utvärdering för utveckling
* Arbetsmiljö
* m.fl

Läs mer.

 

_____________________________________________________________________

 

Undersökningar

  • Medarbetarundersökningar
  • Kundundersökningar

Läs mer.

 

(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2009-05-26 14:32